De wonderen van psychologie 

Als Nederlander voelen we ons graag verzekerd van vrijwel alles wat we doen. Skiën, werken en zelfs overlijden doen we allemaal graag met veel zekerheid. Ik heb het natuurlijk over verzekeringen. Wij Nederlanders verzekeren veel en dat is maar goed ook. Vaak hebben mensen niet door hoe erg ze elkaar kunnen haten totdat ze in een legaal gevecht zijn geraakt over schade en de een de andere partij niet wil uitbetalen. Zo heb ik talloze voorbeelden van mensen die zonder verzekering zijn gaan werken. Dit hoeft niet per se ernstig te zijn maar, kan zeer nadelig voor u uitpakken als er iets misgaat. Neem het volgende voorbeeld. Ik leg graag uit aan u hoe deze persoon veel minder geld kwijt was geweest als deze wel een aansprakelijkheidsverzekering had aangeschaft.

Ongeluk op de werkvloer

Een medewerker van u loopt langs uw bureau en stoot een kop koffie om. Dit kan zonder enige opzet gebeuren, maar dan noch is deze persoon aansprakelijk voor de schade die hij of zij veroorzaakt. Stel dat het kopje hete koffie, wat u vermoedelijk net daarvoor had ingeschonken. omvalt en over uw computer klotst! Dat niet alleen, het hete goedje kaatst af van de computer en spat tegen uw gezicht! Uw duikt in elkaar en voelt dat u verbrand bent. Op dat moment is er te spreken over zowel materiële- als immateriële schade mede letselschade advocaat. Hoe nu verder? Ten eerste dient u uzelf schoon te maken en de wonden te verzorgen. Daarna schade inspecteren. Het gaat hier om drie soorten schade: schade aan u, aan de computer en psychologische schade door het verlies van bestanden op uw computer. In dit voorbeeld heeft de tegenpartij geen aansprakelijkheidsverzekering en wil niet uitbetalen. Wat doe je dan?

Aanpak

Een medewerker heeft een zeer beperkte bewijslast bij een bedrijfsongeval. Dit betekent dat u als medewerker slechts hoeft te bewijzen dat u tijdens uw werk een ongeval is overkomen en dat u hierbij gewond bent geraakt. Vervolgens keert u zich naar de werkgever, die op zijn of haar plaats verantwoordelijk is voor alles wat er in de werkomgeving gebeurt. De werkgever moet aantonen dat hij aan zijn verplichtingen uit de wet heeft voldaan. Als deze persoon voldoet aan zijn of haar verplichtingen, rust de zaak alleen nog op de schouders van uw collega. Deze dient u wel uit te betalen ook al is er op zijn of haar naam geen aansprakelijkheidsverzekering afgesproken. Dit kan voor een lastige werksfeer zorgen, dus bespreek van te voren wat u met de tegenpartij wil doen, voordat u actie onderneemt.

Geef een reactie